Kjetils sång

Här kan du lyssna på Kjetils sång!

Du kan även läsa texten och noterna här!