Bidragsgivare och Sponsorer

Att skapa en opera från idé till färdig föreställning är att hela tiden befinna sig på okänt vatten. Ingenting är självklart. Kreativa och djärva idéer konfronteras hela tiden med en praktisk verklighet och inte minst en finansiell verklighet.

Utan ett positivt och uppmuntrande stöd från våra bidragsgivare hade detta projekt aldrig kunnat förverkligas. Att ni trodde på vår idé och vision har gjort den möjlig!